Media

Media Coverage Sept. 2019 (Jagran)

Media Coverage Sept. 2019 (Amar Ujala)

Media Coverage Sept. 2019 (Hindustan Times)

Media Coverage Oct. 2018 (Amar Ujala)

Media Coverage Sept. 2018 (Jagran)

Media Coverage Sept. 2018 (NBT)

Media Coverage Sept. 2018

Media Coverage Oct. 2018 (Statesman)

Media Coverage 2017 (Amar Ujala)

Media Coverage 2016 (Sunday Times)